Reykjanesbær - skólastjóri Holtaskóla

Reykjanesbær auglýsir starf skólastjóra í Holtaskóla. Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum, hefur víðtæka þekkingu á skólastarfi, framsækna skólasýn og er tilbúinn að leiða skólann inn í framtíðina.

 

Holtaskóli er heildstæður 450 barna grunnskóli. Kjörorð skólastarfsins eru virðing, ábyrgð, virkni og ánægja og eru þau höfð að leiðarljósi við öll þau störf sem aðilar skólasamfélagsins koma að. Í skólanum er unnið eftir hugmyndafræði PBS um heildstæðan stuðning við jákvæða hegðun. Holtaskóli hefur á að skipa vel menntuðu og hæfu starfsfólki og er stöðugleiki í starfsmannahaldi. Mikilvægt er að skólastjóri sé tilbúinn að viðhalda góðum skólabrag og hafi ánægju af því að vinna með nemendum, starfsfólki og foreldrum.

 

Starfssvið:

 • Veita skólanum faglega forystu.
 • Móta framtíðastefnu hans innan ramma laga og reglugerða, í samræmi við aðalnámskrá grunnskóla og menntastefnu Reykjanesbæjar.
 • Stýra og bera ábyrgð á rekstri og daglegri starfsemi skólans.
 • Bera ábyrgð á starfsmannamálum, s.s. ráðningum, vinnutilhögun og starfsþróun.
 • Bera ábyrgð á samstarfi aðila skólasamfélagsins.

 

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari.
 • Viðbótarmenntun á sviði stjórnunar eða uppeldis- og menntunarfræða.
 • Reynsla af faglegri forystu á sviði kennslu og þróunar í skólastarfi.
 • Þekking og færni í áætlanagerð og fjármálastjórnun.
 • Góð hæfni í mannlegum samskiptum og samstarfshæfileikar.
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum ásamt góðri skipulagshæfni.

 

Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. maí 2018. Umsóknarfrestur er til og með 26. febrúar 2018.

 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ.

 

Umsókn fylgi starfsferilskrá ásamt kynningarbréfi þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Nánari upplýsingar um starfið veita Helgi Arnarson sviðsstjóri fræðslusviðs, helgi.arnarson@reykjanesbaer.is, Eðvarð Þór Eðvarðsson skólastjóri, edvard.th.edvardsson@holtaskoli.is, Jakobína H. Árnadóttir (jakobina.arnadottir@capacent.is) og Auður Bjarnadóttir (audur.bjarnadottir@capacent.is) ráðgjafar Capacent.

 

 

 

Deila starfi
 

Ármúli 13
108 Reykjavík

Skipa­götu 16
600 Akureyri

540 1000
capacent@capacent.is

Kt. 550910-0630

 • Fylgdu okkur: