Akureyrarbær - Verkefnastjóri á nýframkvæmdadeild

Starfssvið

 • Umsjón með nýframkvæmdum og endurbótum fasteigna- og gatnamannvirkja
 • Gerð nýframkvæmdaáætlana
 • Stýring framkvæmda
 • Eftirlit með framkvæmdum
 • Tilfallandi verkefni á umhverfis- og mannvirkjasviði

 

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólamenntun í verk-, tækni- eða byggingarfræði, eða sambærilegt háskólapróf sem nýtist í starfi
 • Þekking á gatna- og byggingaframkvæmdum er kostur
 • Reynsla af sambærilegu starfi kostur
 • Góðir skipulagshæfileikar og frumkvæði
 • Hæfni til ákvarðanatöku og sjálfstæðra vinnubragða
 • Jákvætt hugarfar og hæfni í mannlegum samskiptum
 • Góð almenn tölvukunnátta kostur
 • Góð íslensku- og enskukunnátta
 • Gild ökuréttindi eru skilyrði
 • Gerð er krafa um vammleysi, s.s. að vera með gott orðspor og að framkoma og athafnir á vinnustað og utan hans samrýmist starfinu

 

Umsóknarfrestur er til og með 11. febrúar n.k.

 

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um störfin á heimasíðu Capacent, www.capacent.is.

 

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Nánari upplýsingar veita Þóra Pétursdóttir (thora.petursdottir@capacent.is) og Lísbet Hannesdóttir (lisbet.hannaesdottir@capacent.is) hjá Capacent ráðningum.

 

Akureyri er stærsti bær landsins utan höfuðborgarsvæðisins og eru íbúar um 18.500. Akureyri er mikill menningar- og skólabær. Bærinn er miðstöð athafnalífs og þjónustu fyrir allt Norðurland og iðar af mannlífi allan ársins hring. Fyrir utan hið eiginlega bæjarland Akureyrar við botn Eyjafjarðar eru eyjarnar Grímsey og Hrísey hluti sveitarfélagsins. Bæjarstjórn leggur áherslu á að veita íbúum bæjarfélagsins góða þjónustu á öllum sviðum og hlúa þannig að samfélagi sem er gott til búsetu.

Deila starfi
 

Ármúli 13
108 Reykjavík

Skipa­götu 16
600 Akureyri

540 1000
capacent@capacent.is

Kt. 550910-0630

 • Fylgdu okkur: