Sveitarfélagið Hornafjörður - Mannauðs- og gæðastjóri

Sveitarfélagið Hornafjörður auglýsir laust nýtt starf mannauðs- og gæðastjóra. Um er að ræða krefjandi starf þar sem viðkomandi mun leiða og veita faglega forystu í mannauðs- og gæðamálum auk þess að vera í lykilhlutverki við innleiðingu stefnu.

 

Helstu verkefni:

 • Fagleg forysta og stefnumótun á sviði mannauðs- og gæðamála
 • Ábyrgð á framkvæmd og þróun mannauðsstefnu
 • Ábyrgð á starfsþróunar-, fræðslu og þjálfunarmálum
 • Ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur
 • Ráðgjöf og upplýsingagjöf til starfsmanna
 • Mótun og innleiðing gæðakerfis
 • Vinna úr upplýsingum og lykiltölum til að meta árangur af gæðastarfi
 • Umsjón með gerð starfslýsinga og launasetningu starfa
 • Yfirumsjón og eftirfylgni með tímaskráningu og orlofsrétti starfsmanna
 • Ábyrgð á launavinnslu, túlkun kjarasamninga og samskipti við stéttarfélög
 • Innleiðing jafnlaunastaðals
 • Ráðningar og ráðningaferli
 • Mat á hæfni og frammistöðu starfsmanna

 

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun á sviði mannauðsmála kostur
 • Reynsla og þekking á mannauðsmálum
 • Reynsla af stjórnun, breytingastjórnun og stefnumótunarvinnu
 • Leiðtogahæfileikar og geta til að hvetja aðra til árangurs
 • Lipurð, samstarfsvilji og góð hæfni í mannlegum samskiptum
 • Hæfni til að miðla upplýsingum og fræðslu
 • Þekking og reynsla af kjaramálum, kostur ef úr umhverfi sveitarfélaga
 • Góð íslensku- og enskukunnátta, bæði talað mál og ritað
 • Sjálfstæði, frumkvæði og skipulagshæfni

 

Á Hornafirði búa um 2.400 manns í blómlegri byggð þar sem fjölbreytt atvinnu- og menningarlíf fer saman. Starfsmannafjöldi er 260 og einkunnarorð sveitarfélagsins eru samvinna - metnaður - heiðarleiki. Umhverfi sveitarfélagsins er stórbrotið og tækifæri til útivistar fjölbreytt.

 

Umsóknarfrestur er til og með 28. apríl n.k.

 

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Nánari upplýsingar veita Hanna María Jónsdóttir (hanna.jonsdottir@capacent.is) og Sigurlaug Jónsdóttir (sigurlaug.jonsdottir@capacent.is) hjá Capacent ráðningum.

 

 

Deila starfi
 

Ármúli 13
108 Reykjavík

Skipa­götu 16
600 Akureyri

540 1000
capacent@capacent.is

Kt. 550910-0630

 • Fylgdu okkur: