Biskupsstofa - Samskiptastjóri

Biskupsstofa óskar eftir að ráða samskiptastjóra í fjölbreytt og krefjandi starf. Leitað er að einstaklingi sem hefur áhuga á málefnum þjóðkirkjunnar, hefur reynslu af ímyndarmálum og upplýsingamiðlun.

Starfið heyrir undir skrifstofustjóra Biskpupsstofu, á skrifstofunni starfa 36 einstaklingar en hjá embættinu starfa 137 prestar á landsvísu.

 

Starfssvið

 • Umsjón með kynningarmálum, útgáfumálum, ritstjórn ytri og innri vefs og fréttaskrif á heimasíðu.
 • Ímyndarmál.
 • Umsjón með innleiðingu stefnu í samskiptamálum.
 • Ritstjórn ársskýrslu.
 • Skipulag funda og ráðstefna.
 • Fjölmiðlatengsl.
 • Samfélagsleg ábyrgð, styrktarmál o.fl.

 

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólapróf sem nýtist í starfi.
 • Reynsla af samskiptamálum og vefumsjón, blaða- eða fréttamennsku.
 • Mjög góð íslensku- og enskukunnátta og hæfni til tjáningar í ræðu og riti.
 • Áhugi á starfsemi þjóðkirkjunnar.
 • Jákvætt lífsviðhorf og framúrskarandi samskiptahæfileikar.
 • Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi.
 • Þekking og áhugi á samskiptamiðlum.

 

Umsóknarfrestur er til og með 24. júní n.k.

 

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Nánari upplýsingar veita Auður Bjarnadóttir (audur.bjarnadottir@capacent.is) og Þóra Pétursdóttir (thora.petursdottir@capacent.is) hjá Capacent ráðningum.

 

 

Biskupsstofa er starfrækt af biskupi Íslands í því skyni að rækja þjónustuskyldur biskupsembættisins og eftirlitshlutverk. Hlutverk Biskupsstofu í því sambandi er umfram allt að hvetja og styðja, söfnuði, presta og aðrar stofnanir kirkjunnar til að sækja fram í starfi og þjónustu. Biskupsstofa sinnir m.a. í því skyni fræðslumálum, málefnum er varða kærleiksþjónustu, guðfræði og þjóðmál, kirkjutónlist og helgihald, upplýsingamál og samkirkjutengsl.

 

Deila starfi
 

Ármúli 13
108 Reykjavík

Skipa­götu 16
600 Akureyri

540 1000
capacent@capacent.is

Kt. 550910-0630

 • Fylgdu okkur: